De Ondernemersvereniging Winsum stelt zich ten doel de belangen van de leden in de meest ruime zin te behartigen. Daarbij hoort het bevorderen van het ondernemersklimaat voor de plaats Winsum in gemeente Het Hogeland, het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden, maar voornamelijk de belangenbehartiging van de leden.

Met een ledenbestand van circa 110 bedrijven uit Winsum en omstreken is de Ondernemersvereniging Winsum van 1995 tot nu uitgegroeid tot een zeer professionele organisatie. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Winsum of waarvan de ondernemer c.q. eigenaar gevestigd is in de gemeente Winsum.

De Ondernemersvereniging Winsum biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde bijeenkomsten waar u kunt netwerken en waardevolle nieuwe relaties kunt opbouwen. Tevens worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd om u op de hoogte te brengen, en op de hoogte te houden over bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de gevolgen hiervan voor uw organisatie. Naast dat de Ondernemersvereniging Winsum samenwerkt met andere ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, MKB en VNO-NCW in de regio Groningen, zit de Ondernemersvereniging Winsum regelmatig met B&W om tafel. De gemeentelijke plannen worden op deze wijze nauwlettend in de gaten gehouden. Tegelijkertijd komt de Ondernemersvereniging op voor uw belangen bij de gemeente en overheid, zodat u zich kunt blijven richten op uw eigen zaken. Al deze belangrijke informatie wordt met u gedeeld middels de digitale nieuwsbrief die elke maand verstuurd wordt.

Wie wij zijn?

Henk Sok

Voorzitter

Joop Veldhuis

Bestuurslid

Marjan Mekel

Secretaris

Jeroen van der Meulen

Bestuurslid

Tom de Boer

Bestuurslid

Gerard Mulder

Penningmeester

Robbert van Barneveld

Bestuurslid

Top