Update Winsum Allermooiste Dorp

Zoals velen van jullie weten, is er een werkgroep ‘Winsum Allermooiste Dorp’ actief, waarin ook diverse ondernemers van O.V. Winsum betrokken zijn. De werkgroep wil Winsum nog beter neer zetten als mooiste dorp. Sommigen zeggen ook wel ‘de titel verzilveren’. Naast ondernemers zijn ook Promotie Waddenland en de gemeente Het Hogeland betrokken.

Om een aantal zaken snel en goed op te pakken in een samenhangend plan met voldoende budget, zijn twee kwartiermakers, Geert te Velde en Mischa de Gier, aangesteld om ons daarbij te helpen: Geert te Velde kennen velen van jullie al vanuit zijn rol als centrummanager. Vanuit de basiskennis die Geert al heeft in en over Winsum zal hij zich inzetten om ideeën en projecten die er vanuit de werkgroep leven snel en concreet op te pakken.

Mischa de Gier is wellicht iets minder bekend. Hij werkt vanuit zijn bureau BRDG Advies veel aan ontwikkelingen in winkelgebieden en dorpscentra in Noord-Nederland. BRDG Advies heeft bijvoorbeeld recent de detailhandelsvisie voor gemeente Het Hogeland geschreven. Winsum kennen ze dus goed. Mischa zal zich met name inzetten in het ontwikkelen en bijeenbrengen van de plannen in een totaalaanpak. Ook zal hij daarbij op zoek gaan naar financiële mogelijkheden

Waar is de werkgroep, samen met Geert en Mischa, allemaal mee bezig? Hieronder een greep uit de projecten en ideeën:

 •  Hij was er al een tijdje, de plaquette die van de ANWB hadden ontvangen, maar hij had nog geen mooi plekje. Vanuit de werkgroep is besloten om de plaquette te plaatsen bij de Boog. Plaatsing zal op korte termijn gebeuren, in ieder geval voor de opening van het toeristisch seizoen, op 17 april.
 • Er worden momenteel plannen uitgewerkt voor aanvullende verwijsborden: voor auto’s naar een (lang)parkeerplaats en voor voetgangers naar het centrum. De gemeente is hier nauw bij betrokken en spant zich in om dit op korte termijn voor elkaar ter krijgen.
 • Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in de bibliotheek krijgt ruimere openingstijden en wordt beter zichtbaar. Hier zet Promotie Waddenland zich voor in.
 • Vanuit de werkgroep wordt gekeken of er een digitaal informatiebord in de buurt van het TIP geplaatst kan worden. Op dat bord wordt dan met name een interactieve digitale kaart gepresenteerd, met daarop alle belangrijke plekken (horeca, winkels, erfgoed, etc.) van Winsum, inclusief informatie. Daarmee is alles goed te vinden in Winsum, ook buiten openingstijden van het TIP. Op dit moment wordt met leveranciers en de gemeente gesproken.
 • We willen kijken of we de dorpsgidsen nog verder kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden bij belangrijke punten.
 • We willen in Winsum extra aandacht geven aan gastvrijheid en hebben hiervoor contact met het Noorderpoortcollege (Gateway to Hospitality). Het lijkt ons fantastisch als mensen uit de opleiding hun stages komen doen in Winsum. Niet alleen bij één van de horecabedrijven, maar ook bijvoorbeeld als gastheer/gastdame, als enquêteur en noem maar op.
 • Met die enquêtes die we hierboven noemen, willen we ook beter in beeld krijgen wat de bezoeker van Winsum heel goed waardeert en welke dingen wat minder;
 • We werken met ontwerpers van de aanpak N361 aan een betere zichtbaarheid van Winsum langs de N361.
 • We willen werken aan een nog betere online zichtbaarheid (website);
 • Samen met andere dorpen in de provincie werken we aan een boekje ‘Mooiste Dorpen’, zodat bezoekers een goede reden hebben om nog langer in de provincie te blijven.
 • Op de iets langere termijn willen we nadenken wat het ‘DNA’ (het eigene van Winsum) nou echt is. Daarmee willen we ook, ná de titel Allermooiste Dorp.
 • We gaan kijken of we nog meer kunnen samenwerken met de culturele sector in het dorp, op diverse manieren.

Een heleboel, hele verschillende onderwerpen dus, die allemaal samenkomen in de doelstelling: een nog aantrekkelijker en gastvrij dorp, waar bezoekers graag komen en waar we allemaal graag wonen en/of ondernemen.

Tot slot: we gaan bovenstaande plannen over niet al te lange tijd wat nader toelichten aan inwoners en ondernemers in het dorp. Hier wordt u binnenkort voor uitgenodigd!

Top