Jacob Veltman Architect

Introductie
Jacob Veltman studeerde aan resp. de HTS in Groningen en de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. In Amsterdam werkte hij bij diverse gerenommeerde architectenbureaus.

Sinds 1996 is hij zelfstandig architect. Het bureau is gevestigd in het Groningse Winsum. De afgelopen jaren zijn ontwerpen gerealiseerd van zeer uiteenlopende omvang en aard. Met zowel particulieren, professionele opdrachtgevers en instellingen als opdrachtgever.

Ook de in voorbereiding zijnde projecten zijn divers van karakter.

Visie

Ontwerpen begint met het zoeken naar en het gebruik maken van de kwaliteiten en mogelijkheden die in het programma, de plek en de situatie aanwezig zijn. Hierdoor krijgt het ontwerp zijn eigenheid en een verbondenheid met de omgeving. Belangrijk is dat het ontwerp op zijn beurt bijdraagt aan de beleving van die omgeving.

Daarnaast is een pragmatische benadering van de opgave belangrijk: nut en bruikbaarheid zijn essentieel voor een goed en duurzaam functionerend gebouw. De uitwerking van het ontwerp is gebaseerd op de helderheid van het concept, de logica van het bouwen, de waardering voor traditie maar ook op de vrijheid die een abstracte benadering geeft.

Adres
Schoolstraat 12
9951 EL Winsum
Telefoon
0595445060
E-mailadres
info@jacobveltmanarchitect.nl
Website
www.jacobveltmanarchitect.nl/

Top